Missie

De Stichting Climate Ships wil een platform zijn voor actieve omzetting van duurzame waterstof- technologie in emissievrije schepen, om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan het reduceren van de CO2 emissie in de scheepvaart in het Europa van 2030.
Onze verantwoordelijkheid is partner te zijn voor bedrijven en kennisinstituten, die elkaar kunnen versterken in het omzetten van toegesneden oplossingen van  duurzame energievoorzieningen voor emissievrije passagiersschepen.
Onze verantwoordelijkheid is ook het schip in de hoedanigheid van voorbeeldproject in te zetten voor klimaatcommunicatie.

Visie

De Stichting Climate Ships heeft de overtuiging, dat de basis voor emissievrije energievoorziening van schepen ligt in waterstof als energiedrager. Met behulp van en in combinatie met overige duurzame technische applicaties  kunnen we betrouwbare oplossingen gaan ontwikkelen voor mobiele en stationaire emissievrije energievoorzieningen.

De vraag naar emissievrije schepen wordt steeds groter vanuit de toeristische sector in een maatschappelijk sterk veranderende samenleving. Deze dynamiek ligt in de lijn van de klimaatdoelen 2030-2040-2050 gesteld door de EU. We zien de synergie tussen de maatschappelijke dynamiek en technologische mogelijkheden als kans om het gestelde doel voor 2030 te bereiken:

  • een emissievrij passagiersschip.
Tevens zien we kansen, om een breed publiek te informeren omtrent
  • Energietransitie en de Europese Greendeal / Parijs 2015 (COP21)
  • CO2 emissie en de gevolgen
  • Technologische mogelijkheden voor nu en voor de toekomst

Ons emissievrije schip zal steeds langere tijd in een haven blijven liggen.
Het ZEPS zelf is dan expositie voor technologie van vandaag en voor de toekomst.
Daarnaast hebben milieu-organisaties de mogelijkheid een breed publiek te informeren en zichzelf te presenteren.

Op deze wijze wil de Stichting Climate Ships een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Europese Greendeal.