Waarom een Pilot Project?

Ombouw op waterstof is een grote investering die vooralsnog economisch niet haalbaar is. We kunnen er niet vanuit gaan, dat de branche nu en in de komende jaren gaat investeren. Tel daar de Coronacrisis bij op, en u en ik weten, dat de financiële middelen er voorlopig niet zullen zijn.

Met het Pilot Project ZEPS willen we bereiken, dat de technologie betaalbaar gaat worden. Daarnaast hebben we nauw contact met de ontwikkelingen van de infrastructuur. De productie van waterstof moet in de komende jaren groen worden, de oplaadpunten langs de vaarwegen zullen tot een efficiënt netwerk moeten worden en uiteindelijk zal dan de waterstof betaalbaar moeten zijn.

Het pilotproject ZEPS moet richtinggevend zijn ten aanzien van het beleid voor de scheepvaart op nationaal en Europees niveau.

ZEPS

Omdat de plannen voor nieuw te bouwen schepen nog steeds op fossiele aandrijving zijn gebaseerd, wil de SCS een pilot project starten voor de ontwikkeling van een volledig emissievrij passagiersschip, waarbij  een bestaand traditioneel passagiersschip als basis dient: De MPS (Motor Passenger Ship) Patria. Dit schip wordt doorontwikkeld naar het ZEPS (Zero Emission Passenger Ship) Patria. Dit gebeurt door de oude dieselmotoren van de Patria te vervangen door aandrijving middels de modernste waterstoftechnologie. Daarnaast wordt de Patria zelfvoorzienend, door voor de overige benodigde energie aan boord gebruik te maken van zonne- en windenergie.

 

Het ZEPS Patria dient als pilot voor omschakeling van oude naar moderne, duurzame en emissievrije technologie, door vervanging van oude techniek, als voorbeeld voor de branche:

  1. bestaande passagiersschepen aanpassen op moderne, emissievrije technologie.
  2. ontwikkelen van een breed spectrum aan back-up energietechnologie, voor toepassing in toekomstige nieuwbouwschepen.

De grote uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden:

  • Hoe maken we de energie voor de aandrijving passend in het ZEPS?
  • Hoe ziet het batterijconcept eruit en passend in het ZEPS, voor de energieopslag om in de totale energiebehoefte te voorzien?
  • Welke infrastructuur is er nodig om het ZEPS voldoende afstanden te kunnen laten varen ?

 

Belangrijke aspecten zijn:

  • Hoe ziet het ideale emissievrije technische concept voor passagiersschepen eruit?
  • Hoe kunnen we de radius van het ZEPS op een voldoende niveau krijgen?
  • Wat is economisch haalbaar op middellange en langere termijn?
  • Wat is de economische realiseerbaarheid van de verschillende concepten voor back-up energie  zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.
  • Hoe snel ontwikkelt zich de infrastructuur voor waterstof, zodat het ZEPS Patria in 2023 door Europa varen kan?
2023 | van MPS naar ZEPS